Acara Tunangan Putra Bpk Ajis Hanif IMH, “Muhamad Fahrurrozi”

80

KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL.COM |

Assalamu’alaikum warrohmatullohi Wabarokatuh,

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillaahilladzii ja’alnaa minan naashihiina, Wa-afhamanaa min’uluumil’ulamaa-ir roosikhiina, Wash sholaatu wassalaamu’alaa man nasakho diinuhu adyaanal kafaroti wath thoolihiina, Wa’alaa aalihi wa-ash-haabihil ladziina kaanuu bi tamassuki syarii’atihi shoolihiina, Ammaa ba’du.

Saba’dana Puji sinareng syukur disanggakeun kanu kagungan urang sadayana Alloh SWT, tamada éstuning ku kersaning mantena urang tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu wewengkon, mugia pareng rohmat sareng barokahna, Amin ya robbal ‘alamin.

Salam sinareng sholawat mugia salawasna langgeng ngocor ka jungjunan urang sadaya Nabiyana Muhammad SAW, kasadayana kulawargana, para sahabat, kasadayana umatna tug dugika ka urang salaku umatna anu sami tumut manut kana ajaran mantena, mugia urang sadayana kenging syafaatna engké diyaumil akhir, Amin ya robbal ‘alamin.

Bapak bapak, Ibu ibu, adi-adi sadayana hormateun simkuring, kasadayana warga masyarakat wewengkon Kampung Kedungmundu Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Karawang, ka para sepuh, ulama, ustadz sinareng ustadzah, Bapak RW katut réngréngana, hususna ka shohibul bait kulawarga Bapak Darta kalih Ibu (sepuh calon pengantin wanita).

Ti payun sim kuring seja ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu pangjajap acara anu parantos maparin lolongkrang ka sim kuring kanggo sumanggem dina raraga nalikeun tali kaasih nyangreudkeun tali kadeudeuh antawis Neng Siti Noordarvina sareng Cep Muhamad Fahrurrozi
Simkuring asmana kulawarga Bapak Ajis Hanif. IMH ti Kecamatan Pedes ngahaturkeun wilujeng tepang, patepung lawung paamprok jonghok, hapunten anu kasuhun boh bilih dongkapna simkuring saparakanca kirang tata titi duduga sareng peryogana, mugia kersa ngahapunten kana sagala rupi kakirangan sinareng kalepatana.

Sababaraha minggon kapengker simkuring kasumpingan Bapa Ajis Hanif. IMH sepuhna calon pangantén pameget, disarengan sasauran “Wayahna Dinten Kemis Wengi Jumaah pang jajapkeun tuang putra anu wastana Cep Muhamad Fahrurrozi, anjeuna badé ngarambah sagara rumah tangga ka urang Kedungmundu ,

Pamugi Neng Siti Noordarvina sareng Cep Muhmad Farurrozi tiasa kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat, dikobul ka bale nyungcung aranjeuna dina mungkas mangsa lalagasan. Insya Allah moal lami deui baris ngajatukrami.

Salajengna, dina raraga ngawangun rumah tangga pamugi Neng Siti Noordarvina sareng Cep Muhamad Fahrurrozi tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawwadah wa rohmah, tiasa hirup sauyunan, sareundeuk saigel, saketek sapihanean, sabata sarimbangan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak, runtut raut sapapait samamanis sabagja sacilaka, jatnika lahir sinareng batin.

Hadirin sadaya nu dipihormat ku simkuring Bilih ieu pisanggem janten seueur catur tanpa bukur, sim kuring seja mungkasan ieu pisanggem.Sateuacanna mungkur,sim kuring neda sihapunten bilih aya catur anu teu kaukur, bilih aya basa anu teu kareka. Bilih aya kekedalan sim kuring anu teu nyurup undak-usukna teu ninggang kana wirahmana, mugi agung nya paralun muga jembar nya haksami.

Mugi kersa ngahapunten, urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, pikeun cokoteun sampeureun namangsa nu baris datang, na handeuleun neundeun katineung, na hanjuang nunda kamelang, cag ah.
Tutus langkung panghalang, bobo sapanon carang sapakan.

Billahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb.

A. Rahmat Kabiro Karawang

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini